Nakorn Trang Innovation City ม.อ.ตรังจับมือเทศบาลนครตรัง ดำเนินการ 5 โครงการย่อยสู่เมืองนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และนายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Nakorn Trang Innovation City ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับเทศบาลนครตรัง เพื่อพัฒนานครตรังให้เป็น “เมืองแห่งนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีลงนาม

อ่านต่อ →

ม.อ.ปัตตานี เปิดสถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA ACADEMY พัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนเมืองปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสถาบันออกแบบแฟชั่น PATANISTA academy พร้อมจัดงาน การนำเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น THE RISE OF PATANISTA โครงการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจวัฒนธรรม: ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนเมืองปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนับสนุน ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์ ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ ถนนปัตตานีภิรมย์ อำเภอเมือง และ ลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ →

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัยจัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ : สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นมโนรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จับมือร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้แก่นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้ประเพณีอย่างถูกต้อง

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News

อพท.วางเป้าหมาย 5 ปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แหล่งของโลก (Global Sustainable Destinations Top 100)หลังบอร์ดท่องเที่ยวอนุมัติเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อพท.วางเป้าหมาย 5 ปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แหล่งของโลก (Global Sustainable Destinations Top 100)หลังบอร์ดท่องเที่ยวอนุมัติเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลาฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Table Top Exercise : TTX เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุม 2565

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลาฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุม ปี 2565 เป็นการฝึกรูปแบบ “ซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)” เพื่อซ้อมความเข้าใจทุกภาคส่วนถึงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบขั้นตอน พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News

สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 ปลุกจิตสำนึกความเป็นนานาชาติและส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจระหว่างกันในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน

ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Night and International food festival ปีนี้เป็นปีที่ 9 จัดในวันที่ 17 กันยายน 2565 เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นนานาชาติและส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจระหว่างกันในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โดยการสนับสนุนจากสถานกงสุลอินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา โดยในปีนี้มีนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจหลายท่านเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน AIYC 2022 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ในระหว่าง 16-18 กันยายน 2565

อ่านต่อ →

จัดอลัง “HELLO HATYAI” เดิน กิน เที่ยว อย่างยิ่งใหญ่ คาดนักท่องเที่ยวจะเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่กว่า 36,000 คน

จัดอลัง “HELLO HATYAI” เดิน กิน เที่ยว อย่างยิ่งใหญ่ คาดนักท่องเที่ยวจะเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่จัดงานกว่า 36,000 คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ( 16 กันยายน 2565) ณ ลานสุขใจ ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิดงาน HELLO HATYAI และกล่าวสนับสนุนและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย MR.MUHAMMAD RIDZUAN ABU YAZID กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเวที Thailand Research Expo 2022

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) นำผลงานวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัย มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครั้งที่ 17” เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีส่วนร่วมในการชูผลงานวิจัยเด่น ตอบโจทย์แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

อ่านต่อ →

ธปท. วิเคราะห์อนาคตภาคใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ด้วย 5 ภาพเศรษฐกิจใหม่

ภาคใต้มีการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักระดับโลก แต่ภายใต้จุดแข็งนี้ การท่องเที่ยวภาคใต้ค่อนข้างกระจุกตัวทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่พึ่งพาจีนและมาเลเซียสูงถึง 41% และสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในฝั่งอันดามันเป็นหลัก เช่นเดียวกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตที่พึ่งพาสินค้าน้อยชนิด ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปสินค้าขั้นกลาง เช่น ยางแท่ง น้ำยางข้น และน้ำมันปาล์มดิบ รวมถึงสินค้ากว่า 1 ใน 3 ส่งออกไปตลาดจีน จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ “กระจุกตัวและมูลค่าเพิ่มน้อย” เช่นนี้ ทำให้ภาคใต้ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตโควิด 19

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T for BCG DIGITAL World to Metaverse

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มเพื่อชุมชน ภายใต้ โครงการ U2T for BCG  DIGITAL World to Metaverse  เมื่อวันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กรรมการและ​ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบรูณาการ ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดงาน 

อ่านต่อ →