ม.อ.ปัตตานีเสริมพลัง “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่าวปัตตานี” ด้วยงานวิจัย มุ่งสร้างความยั่งยืนทุกมิติ

ผศ.สุธา เกลาฉีด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ให้สัมภาษณ์ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่าวปัตตานีคือผลของการขยายผลโครงการวิจัยฟื้นฟูอ่าวปัตตานี ซึ่งศึกษาอ่าวปัตตานีเพื่อฟื้นฟูอ่าวปัตตานีซึ่งช่วงหนึ่งความอุดมสมบูรณ์ลดลง ชาวประมงจับปลาได้น้อยลง แต่การฟื้นฟูต้องใช้เวลานาน และพบว่าอ่าวปัตตานีมีทรัพยากรอย่างอื่นที่เอื้อต่อการทำท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงชักชวนชาวประมงพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรายได้เสริมควบคู่การฟื้นฟูอ่าวปัตตานี ม.อ.ปัตตานี ด้วยทุนความโดดเด่นทางธรรมชาติของอ่าวปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยแหล่งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ท้องถิ่น  จนเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่าวปัตตานีที่จัดการโดยชุมชน เกิดกิจกรรมกระบวนการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสร้างจิตสำนึกมากกว่าการให้ความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตกับนักท่องเที่ยว

อ่านต่อ →

อบจ.สงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2 มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องทัพพ์รดา ชั้น 2 โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2 มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนองค์กรชุมชนภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ →

อบจ.สงขลา จัดรับฟังความคิดเห็น “หอชมเมือง-สกายวอล์ค” เส้นทางแห่งการเรียนรู้ วิถีธรรมชาติเขาคอหงส์ สร้างแลนด์มาร์คใหม่สงขลา หวังฟื้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 เม.ย. 65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟัง ที่ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณวัฒนา ม.อ. พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นหวังรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย จัดอบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม หวังสร้างและพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี

อ่านต่อ →

ศบค. อนุมัติ จังหวัดสงขลา โซนสีฟ้า เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (1-31 ธ.ค.64)

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์อำนวยการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 กล่าวถึงแผนงานและแนวทางการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 สำหรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) เพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) และควรมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคต่างจากมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรที่ถูกกำหนดไว้

อ่านต่อ →

“ปีนไปบอกรักเขา” @เขาคูหา รัตภูมิ สงขลา สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหรือแบบอเวนเจอร์ คือการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจไปเที่ยว เดินขึ้นเขาเพื่อชมภาพมุมสูงของอำเภอรัตภูมิ ชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือทะเลหมอกยามเช้า ชมพระอาทิตย์ตกและไฟแสงสียามพลบค่ำ

อ่านต่อ →

สร้าง “มงคล” เสริมจุดขายจากรากวัฒนธรรมเดิม ฟื้นเส้นทางท่องเที่ยวกลางนครหาดใหญ่

โครงการ “นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” เป็นการนำเอาเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเป็นจุดเด่นของพื้นที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาทั้งวันในการเดินไปตามเส้นทาง “มงคล” ในตัวเมือง แม้ว่ายังไม่เคยมีโครงการลักษณะนี้ในใจกลางเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถทำได้ การได้ลองทำจะได้มีประสบการณ์เพื่อต่อยอดให้กับโครงการพัฒนาอื่นๆ ต่อไป

อ่านต่อ →

“ท่องเที่ยวชุมชน” อีกหนึ่งจุดขายที่ ม.สงขลานครินทร์ เร่งพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มุ่งเน้นใช้ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกอยู่แล้ว โดยหลายโครงการได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งในภาคใต้ของประเทศอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็ง ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงธุรกิจที่เสริมการท่องเที่ยวเช่น ที่พัก แหล่งการค้า และแหล่งอาหารที่ขึ้นชื่อ

อ่านต่อ →

จังหวัดสงขลาชูแนวคิด “ไปลั่นล๊า เที่ยวสงขลาให้ฉ่ำใจ” หวังฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 คลี่คลาย ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจ.สงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการนำเที่ยว ผู้ประกอบท่องเที่ยวชุมชน สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →