สงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 9 ปลุกจิตสำนึกความเป็นนานาชาติและส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจระหว่างกันในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน

ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Night and International food festival ปีนี้เป็นปีที่ 9 จัดในวันที่ 17 กันยายน 2565 เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นนานาชาติและส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเข้าใจระหว่างกันในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน โดยการสนับสนุนจากสถานกงสุลอินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา โดยในปีนี้มีนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจหลายท่านเข้าร่วมงาน รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน AIYC 2022 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ในระหว่าง 16-18 กันยายน 2565

อ่านต่อ →

ม.อ.พัฒนาแอปพลิเคชั่น “PrapaGO” E-Smart Service บริหารงานประปาท้องถิ่น ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน้ำ

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาแอปพลิเคชั่น PrapaGO เพื่อช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานประปาไม่ว่าจะเป็นจดหน่วยค่าน้ำ การจ่ายบิล ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ และการจ่ายค่าน้ำของผู้ใช้น้ำ โดย รศ.ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เล่าความเป็นมาของการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “PrapaGO” ว่า คือ E-Smart Service งานภาคบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อำนวยความสะดวกในด้านบริการ การแจ้งค่าน้ำ เก็บค่าน้ำหรือการแจ้งบิลค่าน้ำตามบ้านเรือน

อ่านต่อ →

สงขลานครินทร์ เปิดตัว ไก่เบขลา ลดเวลาการเลี้ยงจาก 6 เดือน เหลือ 3.5 เดือน ในเทศกาล “ไก่เบขลา” ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัว ไก่เบขลา ส่งเสริมเกษตรกรลดเวลาการเลี้ยงจาก 6 เดือน เหลือ 3.5 เดือน ในเทศกาล  “ไก่เบขลา” “จากเบตงสู่สงขลา … กำเนิดใหม่แห่งไก่เบตง” ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดย ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน   รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน  และนำเสนอผลงานวิจัยและโอกาสทางธุรกิจในการเลี้ยง ไก่เบขลา” แบบครบวงจร

อ่านต่อ →

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยมีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมมเสริมมาตรฐานการผลิตและสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ด้านการตลาดและมีรายได้เพิ่ม ในปีงบประมาณนี้ทางโครงการฯ ได้พัฒนาไป 6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ 28 SKU เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานพร้อมจัดจำหน่ายในระดับประเทศและต่างประเทศ

อ่านต่อ →

คณะเภสัชฯ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมมือ รพ.อภัยภูเบศร พัฒนาฟ้าทะลายโจรลดขม ลดไข้รสโกโก้ “งานวิจัยฟ้าทะลายโจรเพื่อเด็ก”

ฟ้าทะลายโจร จัดเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางยาสูง มีสารสำคัญที่ชื่อว่า “แอนโดรกราโฟไลด์” (andrographolide) ในปริมาณสูง สามารถนำมาพัฒนาใช้ในการบรรเทา หรือรักษาอาการ เช่น เจ็บคอ ผิวหนังอักเสบ อาการคัน รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในเด็ก ซึ่งฟ้าทะลายโจรมีงานวิจัยมากพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องหวัด ซึ่งผู้ป่วยเด็กมักจะมีอาการหวัดบ่อยครั้ง ทางมูลนิธิอภัยภูเบศร จึงร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนา “ฟ้าทะลายโจรดรายไซรัป” เพื่อให้เด็กรับประทานได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟู Post Covid Syndrome หวังใช้สร้างจุดเด่นเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีอาการ Post Covid Syndrome ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือโรงแรม La Vela เขาหลัก จังหวัดพังงา และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย เพื่อหวังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

อ่านต่อ →

ม.อ.เปิดเทอม 27 มิ.ย.65 คงมาตรการต่อเนื่องช่วยเหลือนศ.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและกลุ่มเปราะบาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดเปิดเทอมใหม่ 27 มิถุนายน 2565 รูปแบบการเรียนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เรียนที่มหาวิทยาลัย100 เปอร์เซ็นต์ ผศ.สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการแลบ้านแลเมืองว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เตรียมพร้อมรับนักศึกษาใหม่ทั้งเรื่องหอพัก งานให้บริการ หรือร้านอาหารตามโรงอาหารต่างๆที่จะกลับมาเปิดเป็นปกติ หลังจากก่อนนี้เปิดแค่บางส่วนเพราะนักศึกษาเรียนออนไลน์ โดยนักศึกษาปี 1 จะเริ่มทยอยเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.คาดว่าจะหนาแน่นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 มิ.ย. 2565 ส่วนรุ่นพี่ปีอื่นเริ่มทยอยเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.เป็นต้นไป

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลิตบุคลากรด้าน AI ที่มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจุบันพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ร่วมจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาหลักสูตรและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตบุคลากรด้าน AI ที่มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจุบันพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทย

อ่านต่อ →

บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ เรียนรู้ ปรับตัว พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นำนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคม มุ่งพัฒนาภาคใต้และประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่  10 – 11 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ →

แนวทางการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ บรรเทาความเดือนร้อนแก่นักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษา พร้อมสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่นักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านต่อ →