ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จิตอาสาร่วมจัดกล่องยา Box set และโทร.หาผู้กักตัว HI

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันจังหวัดสงขลามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนเตียงของโรงพยาบาลไม่เพียงต่อต่อผู้ป่วย รวมถึงผู้ติดเชื้อบางส่วนที่แยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. จึงมีบทบาทในด้านการเชื่อมโยงระหว่างอาสาสมัครในพื้นที่ บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น ทีมจัดเตรียม Box set และยาต้านไวรัส (Favipiravir 200mg) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยกลุ่ม HI ในเครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา, ทีม Call center ซักประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คำแนะนำแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และทีมไรเดอร์หรือกลุ่ม ONE Chat สำหรับการส่งอาหารและส่งยาให้แก่ผู้ป่วยกลุ่ม HI เป็นต้น โดยอาสาสมัครทุกคนจะรับความรู้การอบรมเบื้องต้นจากบุคคลากรจากโรงพยาบาลก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 4 : มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนฝ่าวิกฤติโควิด พัฒนาอาสาสมัครเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. จัดมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 4 : มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนฝ่าวิกฤติโควิด รูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ →

อาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการวัคซีน และเพื่อความคล่องตัวของบุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจังหวัดสงขลามีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 34 แห่ง ทำให้สมาคมอาสาสร้างสุข ได้ระดมอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมปฏิบัติงานจำนวน 2 จุดบริการ ได้แก่ ที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับวัคซีน

อ่านต่อ →

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ สู้ภัยโควิด

ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ สร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับการทำงานอาสาสมัคร ผ่านกิจกรรมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 3 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้รูปแบบอาสาสมัคร พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้

อ่านต่อ →

อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี ร่วมพลังน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนชาวปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 กว่า 50 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ คุณธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา ผู้อำนวยการกองธุรการ พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งอุปโภค จากบุคลากรและองค์กรต่างๆในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันบริจาคแบ่งปันน้ำใจ มอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยในตำบลบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว่า 50 ครัวเรือน

อ่านต่อ →

สภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล 5 จังหวัดภาคใต้

โครงการคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เป็นความร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย กับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ที่ร่วมกันดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล 2 เครื่อง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

อ่านต่อ →

รับสมัครจิตอาสา ม.อ. บรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวด 20-24 เม.ย. 63 นี้

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครจิตอาสา ทุกคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมบรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวด วันที่ 20-24 เมษายน 2563

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่: