สสจ.สงขลา และ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างสุขภาพและสร้างรายได้ ผ่านการจัดกิจกรรมเชิญ ชม ชิม กัญชาทางการแพทย์จังหวัดสงขลา ให้คำปรึกษาการขออนุญาตปลูก การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ และการปรุงอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ณ ตลาดเกษตร ม.อ. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

อ่านต่อ →

คณะทรัพย์ ม.อ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการเมืองปศุสัตว์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์  กล่าวว่า ตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการเมืองปศุสัตว์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เป็นหน่วยงานร่วมในการสนับสนุน

อ่านต่อ →

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือ ม.สงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในภาคใต้ รองรับการตรวจทุกสายพันธุ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการการจัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในภาคใต้ Center for Emerging SARS-CoV-2 Lineage Investigation in Southern Thailand (CESLIST) หวังพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์วิจัยสายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ในภาคใต้ โดยวางเป้าในการสุ่มตรวจตัวอย่างเดือนละ 300 ตัวอย่าง

อ่านต่อ →

ม.สงขลาขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งเป้า “ม.อ.ภูเก็ต วัคซีน 100%” สอดรับนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 กรกฎาคม 64

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาคลอบคลุม 100% ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้สอดรับนโยบายจังหวัดต้นแบบฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 กรกฎาคม 2564 และถือว่าเป็นข้อดีของจังหวัดภูเก็ตที่มีความเข้มแข็งของคนในพื้นที่ที่พยายามให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด จากการสำรวจโดยรวมของจังหวัดภูเก็ต มีผู้ที่พร้อมฉีดวัคซีนร้อยละ 95 และผู้ที่ไม่พร้อมฉีดวัคซีนด้วยปัจจัยบางประการร้อยละ 4.4

อ่านต่อ →

เล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างปลอดภัย ไร้กระดูกหัก

เซิร์ฟสเก็ต สเก็ตบอร์ด เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาเอ็กซ์ตรีม (Extreme Sport) ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ที่ได้ทั้งความสนุก ได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน แต่อย่างไรก็ตามการเล่นกีฬาแต่ละประเภทต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก หากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น ล้มมีบาดแผลเล็กน้อย ปวดสะโพก ปวดข้อมือไปกระทั่งข้อมือหัก ข้อศอกหัก ขาหัก เป็นต้น

อ่านต่อ →

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ผลงาน อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติผลงาน ในผลงาน อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประกาศสุดยอดนวัตกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2563 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ผลงานดังกล่าวเป็นการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพิ่มมูลค่ายางพารา และลดการนำเข้าสินค้าทางการแพทย์

อ่านต่อ →