ม.อ. ตั้งบริษัท PSU Holding ช่องทางร่วมทุนเอกชน ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ให้สัมภาษณ์ในรายการ ‘แลบ้าน แลเมือง’ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่ผ่านมา ถึงรายละเอียดการจัดตั้งบริษัท PSU Holding ภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำงานวิจัย ร่วมทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

คำจำกัดความของบริษัทโฮลดิ้ง คือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจซึ่งจะมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และจะไม่มีการประกอบธุรกิจของตัวเอง ทั้งนี้ บริษัท พี เอส ยู โฮลดิ้ง (PSU Holding) จำกัด จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท 

ผศ.ดร.จุมพล กล่าวถึงเหตุผลของการจัดตั้งบริษัท เนื่องด้วยข้อจำกัดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากประสบการณ์ร่วมทุนกับบริษัทเอกชนเพื่อนำงานวิจัยจากคณะหรือทีมนักวิจัย ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นั้นมักติดปัญหาด้านกฎระเบียบและความล่าช้า จึงเห็นความจำเป็นจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคล และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“ถามว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยถึงจดทะเบียนเป็นบริษัทขึ้นมา เนื่องจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เวลาเราจะต่อยอดทำประโยชน์ในภาคเอกชน จะติดระเบียบของราชการค่อนข้างเยอะ ไม่คล่องตัว ทำให้งานวิจัยไม่มีการนำไปใช้จริง จึงเป็นเหตุผลที่ตั้งบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีความคล่องตัว”

ผศ.ดร.จุมพลกล่าวว่า จุดประสงค์ของการเปิดบริษัทไม่ใช่เพื่อการแข่งขันทางการค้า แต่มีจุดประสงค์นำงานวิจัยต่อยอดใน 3 ด้าน ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงสาธารณประโยชน์ เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการร่วมทุนกับภาคเอกชนที่สนใจนำงานวิจัยไปต่อยอด

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. กล่าวถึงประเด็นการจัดสรรรายได้ซึ่งจะเกิดจากการร่วมทุนดังกล่าวว่าจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ มหาวิทยาลัย ผู้วิจัย ทีมวิจัย หรือคณะต้นสังกัด และภาคเอกชน  ผศ.ดร.จุมพลมองว่าการร่วมทุนดังกล่าวอาจทำให้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เช่น ด้านการแพทย์ เข้าถึงท้องตลาดในวงกว้างและตั้งราคาขายได้ในราคาที่ถูกลง

ผศ.ดร.จุมพล เผยว่าจะมีการจดทะเบียนบริษัทลูกของ PSU Holding ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจร่วมทุนกับบริษัทเอกชนต่อไปในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นี้ และชี้ว่า มหาวิทยาลัยที่มีตัวอย่างจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ลักษณะนี้ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละที่มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานต่างกันออกไป 

เรื่อง: ทีมข่าวแลบ้าน แลเมือง


อ่านต่อ

ลูกอมเม็ดนิ่มสารสกัดจากขิง(ซิกจินเจอรอล) แก้เมารถ-เมาเรือ ไร้น้ำตาล

Deep South Innovation พัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้ธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ วิจัยน้ำมะพร้าว ช่วยสมานแผลและชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์

โพสต์ไว้ที่: News

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *