“10 มีนาคม วันสงขลา” ปี 2566 จังหวัดสงขลา ครบ 181 ปี ของการย้ายเมืองจากฝั่งแหลมสนมาอยู่ฝั่งบ่อยาง

“จังหวัดสงขลา” เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีวันประจำจังหวัด คือวันที่ 10 มีนาคม โดยนับเริ่มจากวันที่วางเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลา ณ ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อ.เมืองสงขลา โดยเป็นเสาหลักเมืองไม้ชัยพฤกษ์ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนถึงทุกวันนี้10 มีนาคม ของทุกปีจึงเป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา มีการร่วมกันทำกิจกรรมแก่บ้านเมืองและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความรัก ความสมานฉันท์ และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม นำสู่ความสันติสุข ตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวสงขลา

อ่านต่อ →

ม.ค.เดือนเดียวผู้บริโภคร้องเรียน “ 46 เคส ”สมาคมผู้บริโภคสงขลาเตือน “ รู้ทันภัยไม่โดนหลอก ”

สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลาเปิดเผยเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจากการรวบรวมของสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลาร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภค ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2566 วันที่ 1-24 มกราคม 2566 ทั้งหมด 46 กรณี ประเด็นที่รับร้องเรียนมากที่สุด คือ สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 33 กรณีจาก 46 กรณี ส่วนประเด็นอื่นๆคือ สินค้าออนไลน์ กลุ่มบริการและสินค้าทั่วไป ขนส่งและยานพาหนะ

อ่านต่อ →

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ประกอบการ ในการจัดโครงการ HATYAI SIDEWALK เพื่อสร้าง LANDMARK ด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหาดใหญ่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ประกอบการ ในการจัดโครงการ HATYAI SIDEWALK เพื่อสร้าง LANDMARK ด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหาดใหญ่ และ กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว ณ หาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหาดใหญ่ โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี นางสาว ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเยี่ยมชมงาน HATYAI SIDEWALK 2022 LANDMARK แห่งใหม่ของ หาดใหญ่ โดยคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว สู่ หาดใหญ่ และ ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหาดใหญ่ให้กลับมาคึกคักดังเดิม

อ่านต่อ →

อบจ.สงขลา จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการ แหล่งเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ชูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

วันนี้ (18 พ.ค. 65) ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ตึกแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ “แหล่งเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว)” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในด้านการบริการ ความปลอดภัย และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐในระดับต่างๆ

อ่านต่อ →

จังหวัดสงขลา รับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่สีฟ้า เริ่ม 1 พ.ค. 65

คุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.สงขลา กล่าวว่า ก่อนหน้าจังหวัดสงขลาเปิดด่านพรมแดนสะเดารับนักท่องเที่ยวด้วย Test and go ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดสงขลาผ่านพรมแดนสะเดาประมาณ 2,000 คน ซึ่งน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ จังหวัดสงขลาและสภาอุตสาหกรรมจึงได้เสนอการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่สีฟ้าเพื่อเป็นพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ต่อ ศบค. และเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมามีมติเพิ่มจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่สีฟ้า(นำร่องการท่องเที่ยว)

อ่านต่อ →

อบจ.สงขลา จัดรับฟังความคิดเห็น “หอชมเมือง-สกายวอล์ค” เส้นทางแห่งการเรียนรู้ วิถีธรรมชาติเขาคอหงส์ สร้างแลนด์มาร์คใหม่สงขลา หวังฟื้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 เม.ย. 65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟัง ที่ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ →

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏสงขลา ค้นเรื่องราวจีนที่เมืองสงขลา หนุนขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

เดินหน้าไปอีกหนึ่งก้าวสำคัญกับการนำสงขลาสู่มรดกโลก ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี ร่วมมือกันนำนักวิชาการของสองมหาวิทยาลัย ค้นเรื่องราวของชาวจีนที่เดินทางมายังเมืองสงขลาเมื่อปี พ.ศ. 2223 – 2385 เพื่อเป็นข้อมูลในการนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

อ่านต่อ →

10 มีนาคม “วันสงขลา” ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

“จังหวัดสงขลา” เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีวันประจำจังหวัด คือวันที่ 10 มีนาคม โดยนับเริ่มจากวันที่วางเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลา ณ ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อ.เมืองสงขลา โดยเป็นเสาหลักเมืองไม้ชัยพฤกษ์ที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนถึงทุกวันนี้

อ่านต่อ →

Podcast: ทันข่าวผู้บริโภค และสรุปเรื่องร้องเรียนประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริโภคสงขลา

ประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้ามากในภูมิภาคอาเซียน ที่กำหนดเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และมีแนวคิดเรื่อง “องค์กรอิสระ” ที่จะเป็นตัวแทนของผู้บริโภค ทำหน้าที่เสนอความคิดเห็นจัดทำนโยบาย มาตรการเพื่อการคุ้มครอง สะท้อนหลักการสำคัญว่า ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองตนเอง รวมทั้งเป็นตัวแทนในการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ รักษาผลประโยชน์ของทุกคน “เพราะทุกคนคือผู้บริโภค”

อ่านต่อ →

U2T ม.อ. พัฒนา5ผลิตภัณฑ์เด่นและท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีธรรมชาติตำบลสำนักแต้ว ตอบโจทย์ ”สำนักแต้วมีดีอะไร”

U2T ม.อ. พัฒนา 5 ผลิตภัณฑ์เด่นและท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีธรรมชาติตำบลสำนักแต้ว ตอบโจทย์ “สำนักแต้วมีดีอะไร” ที่ตำบลสำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา โดยพื้นที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย(U2T) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซึ่งทีมงาน U2T ม.อ. รวม 38 คนประกอบด้วยบัณฑิตอาสา นักศึกษา ชาวบ้าน ลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ →