โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จัดอบรม รับมือเหตุกราดยิง หวังเป็นองค์ความรู้บุคลากร-ประชาชน เหตุไม่คาดฝัน

โรงพยาบาลสงขลานครินท…

อ่านต่อ →

2nd Anniversary Robotic Surgery PSU ยกระดับเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพสู่สากล ด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด เพื่อพี่น้องชาวใต้

2nd Anniversary Robotic Surgery PSU ยกระดับเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพสู่สากล ด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด เพื่อพี่น้องชาวใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การรักษาผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด ของทีมแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก ปลอดภัย และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ →

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการผู้พิการแบบครบวงจร ครบ จบ ในที่เดียว

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงเป็นต้นแบบของศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา   โดยมีลักษณะการจัดบริการเป็นรูปแบบ one stop service ครอบคลุมบริการทั้งด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสวัสดิการสังคม ตอบสนองความต้องการของคนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การมีบัตรประจำตัวคนพิการจึงเปรียบเสมือนกุญแจในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ  ซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การจัดบริการล่ามภาษามือ การปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ สิทธิคนพิการทางการแพทย์และสิทธิคนพิการทางการศึกษา

อ่านต่อ →

คณะแพทย์ วิศวะ เภสัช ม.อ.จับมือ บ.หาดทิพย์ ร่วมพัฒนาตู้กดยาโควิด บริการ 24 ชม.ลดข้อจำกัดร้านยาปิด เพิ่มความสะดวกเข้าถึงยา

คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ บ.หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน ) พัฒนาตู้กดยาอัตโนมัติ”ล่วมยา ร่วมใจ ต้านภัยโควิด” บริการ 24 ชม.โดยมียาสามัญประจำบ้านครอบคลุมทั้งการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย  เจลล้างมือแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ชุด ATK   เครื่องวัดไข้ ยาสามัญประจำบ้านรักษาตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด

อ่านต่อ →

ม.อ. พร้อม! จัดเตรียมพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดีเดย์ 7 มิ.ย. 64 รองรับได้ประมาณวันละ 1,000 – 2,000 คน

วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) มีการทดลองระบบการให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนกลุ่มสูงอายุ และ 7 กลุ่มเสี่ยงฯ ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด- 19 ผ่านระบบหมอพร้อม ปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทศาสตร์ จัดตั้งสถานที่รับวัคซีนโควิด – 19 ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →

รพ.ม.อ. ขาดแคลนเลือดขั้นวิกฤต

หน่วยคลังเลือดฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังคงขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปขั้นวิกฤต จึงขอชวนทุกท่านร่วมใจบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤต covid-19 ไปด้วยกัน ย้ำหน่วยคลังเลือดฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ผู้บริจาคโลหิตทุกท่านมั่นใจว่าห้องรับบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยมีมาตรการป้องกัน COVID-19

อ่านต่อ →

คลังเลือดฯ รพ.มอ. รับบริจาคพลาสม่าจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว เพื่อเสริมการรักษาผู้ป่วย COVID-19 อาการรุนแรง

หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับสมัครอาสาสมัครผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้การรักษาหายแล้ว บริจาคพลาสม่า(น้ำเหลือง) เพื่อนำไปช่วยเสริมการรักษา ลดความรุนแรงโรคให้แก่ผู้ป่วย COVID-19 เนื่องจากพลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคแล้วจะมีภูมิต้านทานต่อไวรัส สามารถนำไปใช้เสริมการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยยับยั้งไวรัสก่อนที่จะเข้าไปทำลายเซลล์ปอดขั้นรุนแรงได้ ซึ่งภูมิต้านทานในพลาสมานี้เปรียบเสมือนยาใช้รักษาโรคได้

อ่านต่อ →

การจัดการระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

การเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทย จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 2 ในกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการป่วยหากติดเชื้อ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคมไทย โดยทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้วางแนวทางสำหรับการจัดการระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย โดยเน้นย้ำสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สามารถเข้ารับวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีและศูนย์คัดกรอง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มีพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ นายวีระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG

อ่านต่อ →

สภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล 5 จังหวัดภาคใต้

โครงการคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เป็นความร่วมมือกันระหว่างสภากาชาดไทย กับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ที่ร่วมกันดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล 2 เครื่อง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

อ่านต่อ →