พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กับ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลก ซึ่งการแพร่กระจายนั้นมีปัจจัยจากการดำเนินชีวิตของทุกคนและระบบการจัดการทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้มีมาตรการต่างๆที่เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดหลัก พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อให้มีมาตรการทางกฎหมายมีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดต่ออื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ →

1 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 คิวแรกกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง ผ่านไลน์หมอพร้อม หรือติดต่อรพ./ รพ.สต./ อสม. ใกล้บ้าน

รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน วันที่ 1 พ.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวม 16 ล้านคน ผ่านไลน์ “หมอพร้อม” เวอร์ชัน 2 หรือติดต่อรพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา รพ.สต./อสม. ในพื้นที่ เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. รับการฉีดตั้งแต่ส.ค.เป็นต้นไป

อ่านต่อ →

ข้อควรระวัง “การใช้ฟ้าทะลายโจร”

ผศ.ดร.ภานุพงศ์ พุทธรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ กล่าวถึงข้อความระวังสำหรับผู้ที่ทานฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด-19 ว่าปัจจุบันไม่มีหลักฐานทางวิชาการเพียงพอว่าฟ้าทะลายโจรสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ พร้อมแนะนำสำหรับกลุ่มเสี่ยงในการใช้ฟ้าทะลายโจรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

อ่านต่อ →

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ป้องกันความรุนแรงหากเกิดโรค

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีความสำคัญต่อทุกช่วงอายุ สามารถปกป้องจากการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ มีประสิทธิภาพลดลง ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สูงขึ้น ดังนั้นในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคได้

อ่านต่อ →

หน้ากากอนามัย แยกก่อนทิ้ง ง่ายต่อการกำจัดและไม่เสี่ยงติดเชื้อ

ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากเคหะสถาน เมื่อเป็นเช่นนั้นหลายๆคนจึงมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทั้งชนิดผ้าและแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่สำคัญคือหน้ากากอนามัยหรือขยะอื่นๆ ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย จากผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องคัดแยกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพราะหากทิ้งไม่ถูกวิธี อาจกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน

อ่านต่อ →

เตียงกระดาษรับน้ำหนักได้ 100 กิโล SCGP เร่งผลิตช่วยโรงพยาบาลสู้ภัยโควิด

“เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี” ส่งมอบ “เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” (SCGP Paper Field Hospital Bed) นวัตกรรมผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% ออกแบบตามหลักการยศาสต์ เพื่อรองรับการใช้งานของสรีระของคนเอเชีย น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ขนส่งและการจัดเก็บ ประกอบง่ายใน 8 นาที โดยไม่ต้องใช้กาว ใช้ได้นาน 3 เดือน หากไม่โดนน้ำ และรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัมในแนวราบ

อ่านต่อ →

ฟ้าทะลายโจร เลือกให้เป็น ใช้ให้ถูก กระบวนการผลิตต้องได้มาตรฐาน

ฟ้าทะลายโจร พืชสมุนไพรได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดี่ยว ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) เป็นสารสำคัญมีฤทธิ์ฆ่าไวรัสในหลอดทดลอง และยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางตัว โดยฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์เย็นมีสรรพคุณรักษาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ สามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามต้องเลือกซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรแนะนำ เนื่องจากหากทานไม่ถูกวิธีสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้ และสินค้าต้องมีมาตรฐาน GMP ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ตะกั่ว สารหนู หรือยาฆ่าแมลง เป็นต้น

อ่านต่อ →

22 เมษายน “วันคุ้มครองโลก” ดูแลเท่ากับดูแลเรา

ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program “UNEP”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 ซึ่งในประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรีนพีซ

อ่านต่อ →

โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. พร้อมรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยระบบการจัดการตามมาตรฐานสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา รวมถึงโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยระบบการจัดการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และสำนักงานสาธารณสุขทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่สามารถมั่นใจกระบวนการดำเนินการที่มีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ

อ่านต่อ →

ส่วนขยาย รพ.ม.อ. เปิดแล้ว พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 อาการไม่รุนแรงเข้าพัก ณ ศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCCC) หรือโรงพยาบาลสนาม ม.อ. ตั้งอยู่ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ ภายใต้การดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →