สายคลีน vs สายโลว์คาร์บ แบบไหนตอบโจทย์การลดน้ำหนักมากกว่ากัน ?

สายคลีน vs สายโลว์คาร์บ แบบไหนตอบโจทย์การลดน้ำหนักมากกว่ากัน ? และใครเหมาะกับการลดน้ำหนักแบบไหนมากกว่ากัน ซึ่งในกลุ่มของคนรักสุขภาพนั้น เรื่องของการทานอาหารถือว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญมากทีเดียว โดยเฉพาะการทานอาหารคลีน ที่เรียกว่านำเอาวัตถุดิบที่ล้วนแต่สร้างประโยชน์ให้กับร่างกาย และไม่เกิดไขมันสะสมอีกด้วย ทำให้การทานอาหารคลีนมีส่วนสำคัญต่อการลดน้ำหนักได้ค่อนข้างมาก

อ่านต่อ →

“ภาวะข้อมือหัก” จากการหกล้มในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย โดยเฉพาะกระดูกหัก เนื่องจากกระดูกเปราะง่ายและต้านแรงกระแทกไม่ได้ ทำให้เสี่ยงได้รับบาดเจ็บที่กระดูกอย่างรุนแรงมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวที่มีมวลกระดูกหนาและแข็งแรงกว่า โดยบริเวณที่ผู้สูงอายุมักเสี่ยงเกิดกระดูกหัก ได้แก่ สะโพก ต้นขา อุ้งเชิงกราน กระดูกสันหลัง แขน มือ เท้า และข้อเท้า

อ่านต่อ →

ม.อ.ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจ พัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่รับการตลาดยุคดิจิทัล

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน เทศการสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage)” ภายใต้หลักคิด “ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดด้านการตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สู่ความสำเร็จสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล” โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคาร SMEs Development Bank โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการทดสอบตลาดและเจรจาจับคู่ธุรกิจ แนะนำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สร้างอัตลักษณ์ โอกาสทางการตลาดและยกระดับองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการ จำนวน 153 บูธร้านค้า

อ่านต่อ →

โพสต์ไว้ที่: News เก็บเข้าไฟล์ไว้ที่:

“วัยทองไม่ใช่โรค” แต่เป็นความเสื่อมของร่างกายที่ทุกคนต้องเจอ

วัยทอง เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉลี่ยวัยของผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุในช่วง 40-59 ปี ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัยทองเพื่อให้สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้สตรีวัยทองสามารถดูแลตนเองและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้

อ่านต่อ →

Animal Welfare : หลักสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย

สวัสดิภาพสัตว์ คือการที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ หรืออธิบายง่ายๆคือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์”

อ่านต่อ →

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเนก้า ไรเฌอ อ .หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด นวัตกรรม ในการบริการแก่ชุมชน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย จาก 32 สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้จำนวน 60 คน

อ่านต่อ →

นักวิจัยคณะวิทย์ ม.อ. สร้างนวัตกรรม “Green plate” จานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

จากปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก และกล่องอาหารพร้อมทานที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ถึงแม้บรรจุภัณฑ์บางชนิดสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ แต่ก็ใช้เวลานานจนทำให้เกิดการกำจัดขยะอย่างผิดวิธีเช่นการเผาจนเกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษ คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้ Single use plastic โดยการนำโจทย์ปัญหาจากชุมชนมาแก้ไขและต่อยอดเป็นนวัตกรรมจานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมภูมิปัญญาจากชุมชน

อ่านต่อ →

สร้าง “มงคล” เสริมจุดขายจากรากวัฒนธรรมเดิม ฟื้นเส้นทางท่องเที่ยวกลางนครหาดใหญ่

โครงการ “นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” เป็นการนำเอาเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเป็นจุดเด่นของพื้นที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาทั้งวันในการเดินไปตามเส้นทาง “มงคล” ในตัวเมือง แม้ว่ายังไม่เคยมีโครงการลักษณะนี้ในใจกลางเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถทำได้ การได้ลองทำจะได้มีประสบการณ์เพื่อต่อยอดให้กับโครงการพัฒนาอื่นๆ ต่อไป

อ่านต่อ →

80% ของขยะทะเลมาจากแผ่นดิน

ขยะที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดมนุษย์ทั้งสิ้น ภาพที่เห็นทั่วไปตามชายหาดชายฝั่ง ขยะจำนวนมากถูกคลื่นซัดพัดพาขึ้นมาในยามเช้า และถูกพัดกลับลงไปในทะเล อีกครั้ง ก่อนจะถูกคลื่นซัดพัดกลับขึ้นมากองบนฝั่งอีกครั้ง เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปเช่นนี้อย่างไม่มีวันจบสิ้น และมีแนวโน้มว่าขยะจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในช่วงเวลาที่ชายหาดสวยงามสะอาดตา แต่ภายใต้ท้องทะเลแห่งนั้นมีขยะนานาประเภทล่องลอยอยู่มากเพียงใด และขยะเหล่านั้นมันได้สร้างความเสียหายกับระบบนิเวศวิทยาใต้ท้องทะเลไปมากแค่ไหน

อ่านต่อ →

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

การนอนมีความสำคัญต่อร่างกายและกลไกการทำงานของสมองมาก ร่างกายก็คล้ายกับเครื่องจักร ทำงานหนักแค่ไหนก็ต้องมีเวลาพักไม่มากก็น้อย โดยปกติทั่วไปคนเราจะใช่เวลาการนอนหลับซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย จากการใช้งานมาทั้งวัน โดยเฉลี่ยจะประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน บางคนนอนวันละ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน ก็เพียงพอแล้ว โดยปกติไม่ว่าจะนอนกี่ชั่วโมงก็ตามถ้าตื่นมาถ้าไม่อ่อนเพลียก็ถือว่าใช้ได้(แต่จริงๆก็ไม่ควรนอนต่ำกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน และต้องหลับสนิทด้วย )

อ่านต่อ →