โปรตีนเพื่อสุขภาพจากหางกะทิเหลือทิ้ง จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์บนท้องตลาด

รู้จักงานวิจัยสกัดโปรตีนจากหางกะทิเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนเพื่อสุขภาพ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ →

เพจ Voice of Padang besar พื้นที่ส่งเสียงคนปาดังฯ วาดอนาคตเมืองชายแดน

‘PSU Broadcast’ พูดคุยกับ ‘คอลดูน ปาลาเร่’ และ ‘อภิศักดิ์ ทัศนี’ สองผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญของเพจ ‘Voice of Padang besar’ ถึงมุมมองต่อพื้นที่ แรงบันดาลใจของการทำ ‘สื่อ’ ท้องถิ่นนี้ และภาพหวังของปาดังเบซาร์ที่ตนอยากเห็น

อ่านต่อ →

Hatyai Scenario Fest – เทศกาลเยาวชนสื่อสารสร้างสรรค์เมือง

เทศกาลเยาวชนสื่อสาร สร้างสรรค์เมือง หรือ Hatyai Scenario Fest เป็นโครงการแสดงผลงานจากเยาวชนจำนวน 6 ทีม ตามเรื่องราวทางวัฒนธรรมของ ‘อาคาร-อาหาร-อาภรณ์-อาชีพ-อายุ’ ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ผ่านนิทรรศการ การแสดงแสง-สี ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมเดินเมือง กิจกรรมวาดภาพเมือง (Urban Sketching) ฉายภาพยนตร์สารคดี กิจกรรมเวิร์กช็อป ซึ่งจะจัดตามหลายพื้นที่ในเมืองหาดใหญ่ 

อ่านต่อ →

ทะเลสาบสงขลา-ไทยลากูน? มากกว่าเปลี่ยนชื่อคือองค์ความรู้ และชีวิตบนฐานทรัพยากร

สรุปประเด็นหลายข้อถกเถียงจากเรื่องชื่อทะเลสาบสงขลา ถึงองค์ความรู้และคำถามใหญ่อย่างวิถีชีวิตบนฐานทรัพยากร และอนาคตของภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศ

อ่านต่อ →